Virtualni obilazak Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje

Watch video in VR
265
21.05.2019

Savremena tehnologija View Montenegro 360 može prezentovati obrazovne institucije na jedan inovativan način. Omogućava budućim studentima da virtuelno prošetaju univerzitetom i upoznaju se sa svim kapacitetima i mogućnostima koji su im na raspolaganju prilikom studentskih dana. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću upisuje kreativne, sposobne i zdrave mladiće i djevojke koji žele svestran razvoj ličnosti uz moto „Zdravlje i znanje”. Fizičko vaspitanje i sport predstavljaju naučnu oblast koja spada u najsloženije oblasti istraživanja, koja su aktuelna na početku trećeg milenijuma. Prvo zbog toga što za objekat imaju čovjeka, jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu, čije fiziološke procese i psihičko funkcionisanje savremena nauka nije do kraja istražila, iako nauka raspolaže sredstvima visokog tehnološkog dometa, ona se praktično nalazi tek na početku poznavanja složene strukture, koja se zove čovjek. O tome će se na našem fakultetu uvijek voditi računa i težiti dostizanju standarda razvijenih zemalja.

Show more