Virtualni obilazak Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje

Watch video in VR
736
21.05.2019

Savremena tehnologija View Montenegro 360 može prezentovati obrazovne institucije na jedan inovativan način. Omogućava budućim studentima da virtuelno prošetaju univerzitetom i upoznaju se sa svim kapacitetima i mogućnostima koji su im na raspolaganju prilikom studentskih dana. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću upisuje kreativne, sposobne i zdrave mladiće i djevojke koji žele svestran razvoj ličnosti uz moto „Zdravlje i znanje”. Fizičko vaspitanje i sport predstavljaju naučnu oblast koja spada u najsloženije oblasti istraživanja, koja su aktuelna na početku trećeg milenijuma. Prvo zbog toga što za objekat imaju čovjeka, jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu, čije fiziološke procese i psihičko funkcionisanje savremena nauka nije do kraja istražila, iako nauka raspolaže sredstvima visokog tehnološkog dometa, ona se praktično nalazi tek na početku poznavanja složene strukture, koja se zove čovjek. O tome će se na našem fakultetu uvijek voditi računa i težiti dostizanju standarda razvijenih zemalja.

Show more

About GizmoVR

GizmoVR is a software development company focused on consumer products, mobile applications, virtual reality apps and games. Company’s portfolio includes GizmoVR video player, Bluelight game, and others.

GizmoVR Ltd.
84 Spyrou Kyprianou
4004, Limassol Cyprus
help@gizmovr.com