Press about GizmoVR

GIZMOVR – ЛЮБОЕ ВИДЕО В VR…И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
Любители посерфить интернет в виртуальной реальности часто сталкиваются с недостачей действительно работающего программного обеспечения или VR-контента. А ведь так хочется погрузиться в исследование всемирной сети, не снимая шлема виртуальной реальности.
Download Gizmo VR Player Cho Android - Trình xem video thực tế ảo miễn
Bạn nghĩ thế nào về việc sử dụng một trình phát media áp dụng công nghệ VR mức độ chuyên nghiệp để xem video hay coi phim? Một a- Thủ thuật Gizmo VR Player Hay.