360VR Workshop Con Đường Tự Học Guitar Việt Thương Music

Watch video in VR
1262
09.07.2018

Ngày Giờ:16h00-18h00 Ngày 01/07/2018 Tại Royal City số 72A Nguyễn Trãi,Thanh Xuân,Hà Nội.
Nội dung:Workshop Con Đường Tự Học Guitar chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu học hỏi cùng các khách mời Huỳnh Đinh Quang Minh guitarist,Nguyễn Duy Anh và Tùng AG.

Show more

About GizmoVR

GizmoVR is a software development company focused on consumer products, mobile applications, virtual reality apps and games. Company’s portfolio includes GizmoVR video player, Bluelight game, and others.

GizmoVR Ltd.
84 Spyrou Kyprianou
4004, Limassol Cyprus
help@gizmovr.com