360VR Workshop Con Đường Tự Học Guitar Việt Thương Music

Watch video in VR
631
09.07.2018

Ngày Giờ:16h00-18h00 Ngày 01/07/2018 Tại Royal City số 72A Nguyễn Trãi,Thanh Xuân,Hà Nội.
Nội dung:Workshop Con Đường Tự Học Guitar chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu học hỏi cùng các khách mời Huỳnh Đinh Quang Minh guitarist,Nguyễn Duy Anh và Tùng AG.

Show more