ΤΗΕ ACROPOLIS OF ATHENS a step_by_step 4K 360 musical tour

Watch video in VR
1286
03.07.2018

The encounter of Humanity with the Acropolis, through the masterpieces created by Mankind in the art of music. The Greek word "MUSIC" (Mousa, Muse), meets here the other Greek words of "Architecture", "Philosophy", "Poetry", "Theater", "Politics" and "Democracy", in a hymn to the human spirit that emerges from the living marbles of the Parthenon, the Erechtheion, the Caryatids, the Propylaea and the theater of Dionysus! 360 sphere video, ultra-high resolution 4K. Watch it in full screen and Hi-Fi sound or, with the special Virtual Reality Headset glasses. http://marlef.blogspot.com Ιερό προσκύνημα προς την Ακρόπολη, όλης της ανθρωπότητας, με ότι καλύτερο έχει δημιουργήσει στην τέχνη της μουσικής. Η παγκόσμια Ελληνική λέξη «ΜΟΥΣΙΚΗ», από την Μούσα, (mousa, muse), συναντά στην Ακρόπολη τις άλλες Ελληνικές λέξεις της «Αρχιτεκτονικής», της «Φιλοσοφίας», της «Ποίησης», του «Θεάτρου», της «Πολιτικής», και της «Δημοκρατίας», σε ένα επουράνιο ύμνο προς το ανθρώπινο πνεύμα που αναδύεται μέσα από τα ζωντανά μάρμαρα του Παρθενώνα, του Ερέχθειου, των Καρυάτιδων, των Προπυλαίων και του θεάτρου του Διονύσου ! Πανοραμική σφαιρική ταινία 360 μοιρών, υπερυψηλής ευκρίνειας 4K. Δείτε την σε μεγάλη οθόνη με υψηλής πιστότητας ήχο ή, με τα ειδικά γυαλιά της Εικονικής Πραγματικότητας http://marlef.blogspot.com

Show more

About GizmoVR

GizmoVR is a software development company focused on consumer products, mobile applications, virtual reality apps and games. Company’s portfolio includes GizmoVR video player, Bluelight game, and others.

GizmoVR Ltd.
84 Spyrou Kyprianou
4004, Limassol Cyprus
help@gizmovr.com